Mes: juny de 2010

  • Oferta núm. 75

    La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) duu a terme des de l’any 2006 la campanya “Oberts al català”, que té per objecte fomentar l’ús de la llengua catalana en els sectors del comerç, dels serveis i del turisme. Aquesta campanya té el suport de la Generalitat de Catalunya i de l’Àrea de Comerç de […]

  • EL PARLAR DE PRATDIP

    Catalunya gaudeix d’una àmplia varietat de dialectes, tants que molts d’ells són grans desconeguts. Un exemple en són els parlars de transició, és a dir, aquells que es troben en una zona fronterera entre dialectes, fet que els permet gaudir d’una gran riquesa lingüística tant en l’àmbit fonètic com morfològic i lèxic. En aquest grup […]

  • Deixem-ho rodó

    L'<<Ortotipografia>> de Josep M. Pujol i Joan Solà continua sent el referent en l’edició de textos, però la gent que escriu necessita una presentació més sintètica d’alguns criteris.