Mes: octubre de 2012

  • Ventalls prisats

    A «Ventalls prisats» es publiquen sis relats llargs de sis joves escriptors premiats en el Premi Antoni de Bofarull d’Òmnium Baix  Camp, i el V Premi Joves.lit de l’Apellc. Els sis autors connecten i desenvolupen, a través de les seves propostes narratives, una visió moderna del món contemporani. La seva mirada és cosmopolita, agosarada i […]